CO JE „ODOLEN’S-RIDERS“

-          jsme volným sdružením motorkářů z Odoleny Vody a okolí,

PODMÍNKY VSTUPU DO „ODOLEN’S-RIDERS“

-          být aktivní jezdec na motocyklu z Odoleny Vody či okolí

-          účastnit se společných vyjížděk

-          odsouhlasení vstupu do sdružení ostatními členy

POVINNOSTI ČLENŮ „ODOLEN’S-RIDERS“

-          svým chováním přispívat k dobrému jménu „ODOLEN’S RIDERS“ a dobrým vztahům mezi jejími členy

-          pravidelně se účastnit (v rámci svých možností)  čtvrtečních setkáních členů

-          pravidelně se účastnit (v rámci svých možností)  společných akcích a vyjížďěk

-          pravidelně navštěvovat webové stránky a aktivně s nimi pracovat

-          platit měsíční  příspěvky na provoz sdružení

-          vždy se podřídit výsledku hlasování členů

PRÁVA ČLENŮ „ODOLEN’S-RIDERS“

-          účastnit se hlasování o návrzích od ostatních členů

-          sám navrhovat cokoliv (zlepšení činnosti, nové akce, změny termínů apod.)

-          nosit týmové oblečení Odolen’s Riders

-          brát na společné akce příznivce (partnerky, baťůžky, kamarády a kamarádky)

ZÁNIK ČLENSTVÍ V „ODOLEN’S-RIDERS“

-          vystoupením z vlastního rozhodnutí

-          vyloučením vyplívajícím z návrhu a hlasování ostatních členů

-          zánikem „ODOLEN’S RIDERS“

HOSPODAŘENÍ „ODOLEN’S-RIDERS“

-          členské příspěvky vybírá pravidelně pokladník a eviduje je

-          členské příspěvky slouží výhradně k hrazení společných odhlasovaných akcí organizovaných členy "OR"

-          při vyšších nákladech na společných akcích bude po rozpočítání nákladů vybrán příspěvek od příznivců, kteří se akce účastní

-          partnerky členů „OR“  finančně nepřispívají

 

 

ODOLEN'S-RIDERS je především parta kamarádů, kteří spolu jezdí na motorkách a tráví volný čas, nejsme MOTOKLUB.